ترمومتر دو کانال

Two channel thermometer

 • مدل : S-UTI-325
 1. خاموش کننده اتوماتیک
 2. نگهدارنده اطلاعات
 3. بک لایت LCD
 4. °C/°F/K selection
 5. رابط USB
 6. MAX/MIN/AVG mode

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Two channel thermometer

ترمومتر دو کانال
 • مدل : S-UTI-325
 1. خاموش کننده اتوماتیک
 2. نگهدارنده اطلاعات
 3. بک لایت LCD
 4. °C/°F/K selection
 5. رابط USB
 6. MAX/MIN/AVG mode