تست پایداری حرارتی شعله مطابق استاندارد

Cable Flame Retardant

 • آزمون تست پایداری جریان در شعله
 • گاز اشتعال : پروپان , اکسیژن
 • دارای فلومترجهت کنترل جریان پروپان با دقت : (5±2)l/min
 • دارای فلومترجهت کنترل جریان هوای ورودی با دقت : (80±4)l/min
 • طول شعله 600 تا 620 میلیمتر
 • طول مشعل : 50سانتیمتر
 • زاویه مشعل: بصورت عمودی  به طول (65±10mm)
 • دارای ضربه زنندگی با وزن 10N
 • نگهدارنده کابل
 • قابلیت کنترل شعله و یا دما در استپ های 650 °C , 750°C ,  950°C
 • دارای سیستم اشتعال و قطع شعله
 • سیستم پاشش آب بصورت اسپرینگ  مطابق استاندارد EN8491
 • قابلیت ثیت دما در هرلحظه
 • قابلیت ثبت ولتاژ و جریان کابل
 • قابلیت اتصال به سیستم کامپیوتری

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Cable Flame Retardant

تست پایداری حرارتی شعله مطابق استاندارد
 • آزمون تست پایداری جریان در شعله
 • گاز اشتعال : پروپان , اکسیژن
 • دارای فلومترجهت کنترل جریان پروپان با دقت : (5±2)l/min
 • دارای فلومترجهت کنترل جریان هوای ورودی با دقت : (80±4)l/min
 • طول شعله 600 تا 620 میلیمتر
 • طول مشعل : 50سانتیمتر
 • زاویه مشعل: بصورت عمودی  به طول (65±10mm)
 • دارای ضربه زنندگی با وزن 10N
 • نگهدارنده کابل
 • قابلیت کنترل شعله و یا دما در استپ های 650 °C , 750°C ,  950°C
 • دارای سیستم اشتعال و قطع شعله
 • سیستم پاشش آب بصورت اسپرینگ  مطابق استاندارد EN8491
 • قابلیت ثیت دما در هرلحظه
 • قابلیت ثبت ولتاژ و جریان کابل
 • قابلیت اتصال به سیستم کامپیوتری