آزمون خمش لوله برقی

Electric Pipe Bending Test

آزمون خمش لوله برقی/SBT
میزان خم 90 درجه
دارای سیستم خم کردن بدون اسیب رساندن به لوله
مکانیزم استفاده ی راحت
در سه سایز متفاوت بدون نیاز به باز و بسته کردن
دارای دستگاه های کاملا مجزا برای سایز های مختلف لوله ها

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Electric Pipe Bending Test

آزمون خمش لوله برقی

آزمون خمش لوله برقی/SBT
میزان خم 90 درجه
دارای سیستم خم کردن بدون اسیب رساندن به لوله
مکانیزم استفاده ی راحت
در سه سایز متفاوت بدون نیاز به باز و بسته کردن
دارای دستگاه های کاملا مجزا برای سایز های مختلف لوله ها