رئومتر

Rheometer

دستگاه رئومتر لاستیک مدل ODR (جهت پخت فرآیند لاستیکی)

طراحی ارگونومیک
قابلیت اندازه گیری تورک-سرعت ولکانیزه شدن نسبت به زمان
قابلیت تعیین زمان های T10-T50-T90
زاویه نوسان روتور:10+_ و 30+_ و 50+_
دازای سیستم پنوماتیک جهت نزدیک شدن صفحات
مطابق با استاندارد های ASTMD 5289-ISO 6502
دارای نمایشگر دما
کنترل دمایی توسط میکروکنترلر با دقت 0.3+_ درجه سانتی گراد
با قابلیت اتصال به نرم افزار
مجهز به کنترلرPLC
قابلیت تعیین زمان پخت و اندیس نرخ پخت
ترسیم منحنی گشتاور-زمان
کنترلر دمای PID
تکرارپذیری و قابلیت اطمینان بالا
مطابق با استانداردهای ISO3417-ASTM D2084

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Rheometer

رئومتر

دستگاه رئومتر لاستیک مدل ODR (جهت پخت فرآیند لاستیکی)

طراحی ارگونومیک
قابلیت اندازه گیری تورک-سرعت ولکانیزه شدن نسبت به زمان
قابلیت تعیین زمان های T10-T50-T90
زاویه نوسان روتور:10+_ و 30+_ و 50+_
دازای سیستم پنوماتیک جهت نزدیک شدن صفحات
مطابق با استاندارد های ASTMD 5289-ISO 6502
دارای نمایشگر دما
کنترل دمایی توسط میکروکنترلر با دقت 0.3+_ درجه سانتی گراد
با قابلیت اتصال به نرم افزار
مجهز به کنترلرPLC
قابلیت تعیین زمان پخت و اندیس نرخ پخت
ترسیم منحنی گشتاور-زمان
کنترلر دمای PID
تکرارپذیری و قابلیت اطمینان بالا
مطابق با استانداردهای ISO3417-ASTM D2084