دستگاه آزمون عدم نشتی لوله های تحت فشار (خلاء) :

Leaktightness Under Negative Pressure

 • قابلیت کنترل فشار تا 800mbar و بالاتر
 • قابلیت استفاده برای انواع لوله های پلاستیکی تا قطر اسمی mm63
 • بررسی عدم نشتی اتصال مونتاژ شده
 • قابلیت بررسی عدم نشتی مطابق روش A و B مطابق با استاندارد ملی 12439
 • دارای شیر ایمنی
 • دارای نمایشگر لمسی HMI

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Leaktightness Under Negative Pressure

دستگاه آزمون عدم نشتی لوله های تحت فشار (خلاء) :
 • قابلیت کنترل فشار تا 800mbar و بالاتر
 • قابلیت استفاده برای انواع لوله های پلاستیکی تا قطر اسمی mm63
 • بررسی عدم نشتی اتصال مونتاژ شده
 • قابلیت بررسی عدم نشتی مطابق روش A و B مطابق با استاندارد ملی 12439
 • دارای شیر ایمنی
 • دارای نمایشگر لمسی HMI