لودسل و نمایشگر

Load Cell and Reference Display

  • دارای ظرفیت های مختلف
  • مدل : S.FC.-ICxx
  • کلاس : c3
  • نمایشگر رنگی
  • بر اساس استاندارد OIML-R60

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Load Cell and Reference Display

لودسل و نمایشگر
  • دارای ظرفیت های مختلف
  • مدل : S.FC.-ICxx
  • کلاس : c3
  • نمایشگر رنگی
  • بر اساس استاندارد OIML-R60