ساعت سختی سنج Shore A

Shore A Hardness Durometer

دو عقربه ای
قابل نصب روی پایه سختی سنج
مطابق با استاندارد ISO 868-7619 / ASTM D2240/DEN 53505
با دقت میکرونی
برای لاستیک

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Shore A Hardness Durometer

ساعت سختی سنج Shore A

دو عقربه ای
قابل نصب روی پایه سختی سنج
مطابق با استاندارد ISO 868-7619 / ASTM D2240/DEN 53505
با دقت میکرونی
برای لاستیک