نمایشگر کنترل جریان

Flow Control display

این ماژول قادر است ولتاژ و جریان مستقیم DC را در مدارهای الکتریکی و تجهیزات شما اندازه گیری کند

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Flow Control display

نمایشگر کنترل جریان

این ماژول قادر است ولتاژ و جریان مستقیم DC را در مدارهای الکتریکی و تجهیزات شما اندازه گیری کند