دستگاه میکروسکوپ پراکنش دوده

Microscope

سه چشمی
با بزرگنمایی 1000
با کیفیت بسیار بالای عدسی های شیئی
نور کهلر
با قابلیت تنظیم شدت نور و فوکوس نور و پیچ حرکت
دوربین5MPixel جهت نصب برروی میکروسکوپ
دارای برنامه Image Analyzer
مطابق با استاندارد BS2782-8 – ISIRI 7175-6
دارای لوازم جانبی شامل: تیغ بیستوری برای برش نمونه
لام (یک بسته) ، گیره نگه دارنده لام
کیت تهیه نمونه شامل بسته 100 تایی لام
گیره و انبر
لام مدرج برنامه تراکنش دوده
لیست کردن اندازه ذرات
مشخص کردن تعداد ذرات در بازه های معین شده
مشخص کردن گرید کل نمونه
مشخص کردن گرید هربازه
نمودار توریع ذرات
مطابق با استاندارد ISO 18553 پراکنش دوده
نمایش تصویرمیکروسکوپ در 10 شدت نور مختلف
قابلیت انجام 6 تست و میانگین گیری
میکروسکوپ
دارای برنامه Image Analyze

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Microscope

دستگاه میکروسکوپ پراکنش دوده

سه چشمی
با بزرگنمایی 1000
با کیفیت بسیار بالای عدسی های شیئی
نور کهلر
با قابلیت تنظیم شدت نور و فوکوس نور و پیچ حرکت
دوربین5MPixel جهت نصب برروی میکروسکوپ
دارای برنامه Image Analyzer
مطابق با استاندارد BS2782-8 – ISIRI 7175-6
دارای لوازم جانبی شامل: تیغ بیستوری برای برش نمونه
لام (یک بسته) ، گیره نگه دارنده لام
کیت تهیه نمونه شامل بسته 100 تایی لام
گیره و انبر
لام مدرج برنامه تراکنش دوده
لیست کردن اندازه ذرات
مشخص کردن تعداد ذرات در بازه های معین شده
مشخص کردن گرید کل نمونه
مشخص کردن گرید هربازه
نمودار توریع ذرات
مطابق با استاندارد ISO 18553 پراکنش دوده
نمایش تصویرمیکروسکوپ در 10 شدت نور مختلف
قابلیت انجام 6 تست و میانگین گیری
میکروسکوپ
دارای برنامه Image Analyze