دستگاه تست لهیدگی

Squeeze Off

دستگاه تست لهیدگی لوله با قابلیت چرخش برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله

مشخصات فنی :
سرعت قابل تنظیم برای حرکت
سیستم کنترل حرکت بال اسکرو
دارای لودسل
اندازه گیری دقیق نیرو
قابلیت تنظیم زمان رها شدن نمونه (releasing time)
قابلیت تنظیم زمان برای اعمال ماکزیمم نیرو (holding time)
قابلیت انجام آزمایش کراش
دارای فک های مربوط به squeeze-crasher
قابلیت اتصال و کنترل از طریق کامپیوتر
رسم نمودار نیرو و تغییر اندازه قطر داخلی و دما بر حسب زمان

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Squeeze Off

دستگاه تست لهیدگی

دستگاه تست لهیدگی لوله با قابلیت چرخش برای جلوگیری از آسیب دیدن لوله

مشخصات فنی :
سرعت قابل تنظیم برای حرکت
سیستم کنترل حرکت بال اسکرو
دارای لودسل
اندازه گیری دقیق نیرو
قابلیت تنظیم زمان رها شدن نمونه (releasing time)
قابلیت تنظیم زمان برای اعمال ماکزیمم نیرو (holding time)
قابلیت انجام آزمایش کراش
دارای فک های مربوط به squeeze-crasher
قابلیت اتصال و کنترل از طریق کامپیوتر
رسم نمودار نیرو و تغییر اندازه قطر داخلی و دما بر حسب زمان