دستگاه تست ضربه ایزود شارپی

Pendulum Impact Tester (IZOD & CHARPY)

قابلیت کنترل کامل عملکرد دستگاه در صفحه نمایشگر لمسی
رزولوشن نمایش زاویه 0.01 درجه
رزولوشن انرژی 0.1 ژول
قابلیت نمایش زاویه پاندول در هر لحظه
نمایش زاویه رهایش و بازگشت
قابلیت محاسبه انرژی هدر رفته در هر برخورد
محاسبه دقیق انرژی جذب شده با احتساب انرژی هدر رفته
قابلیت کالیبراسیون انرژی
قابلیت کالیبراسیون زاویه
نمایش میزان j – j/m – kj/m2 -جذب شده توسط نمونه
طبق استاندارد iso179-iso180

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Pendulum Impact Tester (IZOD & CHARPY)

دستگاه تست ضربه ایزود شارپی

قابلیت کنترل کامل عملکرد دستگاه در صفحه نمایشگر لمسی
رزولوشن نمایش زاویه 0.01 درجه
رزولوشن انرژی 0.1 ژول
قابلیت نمایش زاویه پاندول در هر لحظه
نمایش زاویه رهایش و بازگشت
قابلیت محاسبه انرژی هدر رفته در هر برخورد
محاسبه دقیق انرژی جذب شده با احتساب انرژی هدر رفته
قابلیت کالیبراسیون انرژی
قابلیت کالیبراسیون زاویه
نمایش میزان j – j/m – kj/m2 -جذب شده توسط نمونه
طبق استاندارد iso179-iso180