محفظه تست نشتی تحت خمش

Leak Tightness Under Bending

آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی در معرض خمش/SBT
بررسی عدم نشتی تحت فشار داخلی در معرض خمش
سهولت قرارگیری لوله
قابلیت تست لوله های چند جداره تا قطر 32 میلیمتر
قابلیت تست لوله های تک جداره تا قطر 80 میلیمتر
اعمال نیرو به صورت پنوماتیک
ابعاد دستگاه 55*165*126
وزن دستگاه 180 کیلوگرم
انجام آزمون در دمای محیط
با قابلیت تنظیم برای لوله هایی با قطر بالا در صورت نیاز
قابلیت تکرار پذیری بالا آزمون
ساختار مقاوم و ایمن
شابلن خمشی متناسب با ابعاد لوله
استاندارد : 21264

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Leak Tightness Under Bending

محفظه تست نشتی تحت خمش

آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی در معرض خمش/SBT
بررسی عدم نشتی تحت فشار داخلی در معرض خمش
سهولت قرارگیری لوله
قابلیت تست لوله های چند جداره تا قطر 32 میلیمتر
قابلیت تست لوله های تک جداره تا قطر 80 میلیمتر
اعمال نیرو به صورت پنوماتیک
ابعاد دستگاه 55*165*126
وزن دستگاه 180 کیلوگرم
انجام آزمون در دمای محیط
با قابلیت تنظیم برای لوله هایی با قطر بالا در صورت نیاز
قابلیت تکرار پذیری بالا آزمون
ساختار مقاوم و ایمن
شابلن خمشی متناسب با ابعاد لوله
استاندارد : 21264