مقاومت در برابر گرما لوله برقی

Electric Pipe Heat Resistance

ابعاد دستگاه : به عرض 10 سانتی متر و طول 18 سانتی متر و ارتفاع 29 سانتی متر
دارای وزنه های 0.5 و 1 و 2 و 4 کیلویی
جنس استیل
دارای نشیمنگاه وزنه ها
دارای میله ی هدایت
طراحی جهت قرار گرفتن در آون

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Electric Pipe Heat Resistance

مقاومت در برابر گرما لوله برقی

ابعاد دستگاه : به عرض 10 سانتی متر و طول 18 سانتی متر و ارتفاع 29 سانتی متر
دارای وزنه های 0.5 و 1 و 2 و 4 کیلویی
جنس استیل
دارای نشیمنگاه وزنه ها
دارای میله ی هدایت
طراحی جهت قرار گرفتن در آون