دستگاه ناچ زن

Notch Making Machine

این دستگاه برای ساخت نمونه های تست ضربه پلیمر استفاده میشود.نوع بریدگی به استانداردهای مختلف بستگی دارد ، کاربر می تواند انواع مختلف برش را انتخاب کند، عمق بریدگی متناسب با نیاز نمونه ها قابل تنظیم است و همچنین سرعت برش نیز برای کاهش اثر مخرب بر نمونه در هنگام برش قابل تنظیم است.با استفاده از این دستگاه می توان در نمونه ایجاد ناچ نمود. ناچ ایجاد شده برای آزمون چارپی و ایزود الزامی است. این دستگاه می تواند به صورت اتوماتیک و دستی و با انواع تیغه ها جهت ایجاد ناچ به ابعاد مختلف ارائه گردد.

 • مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
 • سرعت قابل تنظیم
 • دارای نمایشگر رنگی لمسی
 • قابلیت تنظیم ارتفاع و برش
 • قابلیت کالیبراسیون
 • برق 220 ولت

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Notch Making Machine

دستگاه ناچ زن

این دستگاه برای ساخت نمونه های تست ضربه پلیمر استفاده میشود.نوع بریدگی به استانداردهای مختلف بستگی دارد ، کاربر می تواند انواع مختلف برش را انتخاب کند، عمق بریدگی متناسب با نیاز نمونه ها قابل تنظیم است و همچنین سرعت برش نیز برای کاهش اثر مخرب بر نمونه در هنگام برش قابل تنظیم است.با استفاده از این دستگاه می توان در نمونه ایجاد ناچ نمود. ناچ ایجاد شده برای آزمون چارپی و ایزود الزامی است. این دستگاه می تواند به صورت اتوماتیک و دستی و با انواع تیغه ها جهت ایجاد ناچ به ابعاد مختلف ارائه گردد.

 • مطابق استانداردهای ملی و بین المللی
 • سرعت قابل تنظیم
 • دارای نمایشگر رنگی لمسی
 • قابلیت تنظیم ارتفاع و برش
 • قابلیت کالیبراسیون
 • برق 220 ولت