کوره آزمایشگاهی

Laboratory Furnace

قابلیت افزایش دما تا 1200 درجه
دارای محفظه 2/5 و 4 لیتری و…
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای عایق بندی مناسب
کنترل دما با دقت 1 درجه سانتیگراد
دارای دودکش جهت تهویه گازهای سمی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Laboratory Furnace

کوره آزمایشگاهی

قابلیت افزایش دما تا 1200 درجه
دارای محفظه 2/5 و 4 لیتری و…
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای عایق بندی مناسب
کنترل دما با دقت 1 درجه سانتیگراد
دارای دودکش جهت تهویه گازهای سمی