ترازوی آزمایشگاهی

Lab Balances and Scales

دارای صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه
مجهز به 8 حالت مختلف جهت تعیین نقطه پایانه مکان رسم منحنی حرارتی
حداکثر دما 250 درجه سانتی گراد
دارای 5 فیلتر جهت حذف نوسانات محیط
قابلیت نمایش وزنه ماده اولیه و ثانویه -درصد رطوبت-درصد ماده خشک-زمان آزمایش و دمای آزمایش به صورت همزمان
دارای دقت 0.0001 گرم
با ظرفیت 50 گرم

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Lab Balances and Scales

ترازوی آزمایشگاهی

دارای صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه
مجهز به 8 حالت مختلف جهت تعیین نقطه پایانه مکان رسم منحنی حرارتی
حداکثر دما 250 درجه سانتی گراد
دارای 5 فیلتر جهت حذف نوسانات محیط
قابلیت نمایش وزنه ماده اولیه و ثانویه -درصد رطوبت-درصد ماده خشک-زمان آزمایش و دمای آزمایش به صورت همزمان
دارای دقت 0.0001 گرم
با ظرفیت 50 گرم