قطر سنج

Circometer

سیرکومتر سایز 115-10 برند آلمانی TestOnix
نوار اندازه گیری قطر خارجی
فولاد ضدزنگ
با دقت 0.05
با پوشش سیل وسفید
مناسب اندازه گیری در شرایط ناپایدار
ساخت آلمان

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Circometer

قطر سنج

سیرکومتر سایز 115-10 برند آلمانی TestOnix
نوار اندازه گیری قطر خارجی
فولاد ضدزنگ
با دقت 0.05
با پوشش سیل وسفید
مناسب اندازه گیری در شرایط ناپایدار
ساخت آلمان