فریزر آزمایشگاهی

Laboratory Freezer

یخچال دار
محفظه داخلی از جنس استیل
دارای نمایشگر لمسی جهت تنظیم دما و زمان
دارای سیستم کنترلی PLC
بدنه خارجی از جنس ورق آهن رنگ شده
با دقت ºC1±
-C° 40- تا °C 70+ محدوده دمایی
دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Laboratory Freezer

فریزر آزمایشگاهی

یخچال دار
محفظه داخلی از جنس استیل
دارای نمایشگر لمسی جهت تنظیم دما و زمان
دارای سیستم کنترلی PLC
بدنه خارجی از جنس ورق آهن رنگ شده
با دقت ºC1±
-C° 40- تا °C 70+ محدوده دمایی
دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی