اندازه گیری ضخامت اولتراسونیک آنلاین

Online Ultrasonic Thickness Measurement

پیکربندی سنسورها : 4 fixed
مناسب برای لوله با سایز مختلف
سنسور های سیستم ساخت شرکت OLYMPUS آمریکا است
اندازه گیری ضخامت دیواره لوله به صورت online
اندازه گیری و محاسبه ضخامت لوله
محاسبه دائمی سرعت به صورت اتوماتیک
دارای سیستم کامپیوتری مجزا
ذخیره سازی اطلاعات با قابلیت بازیابی و چاپ با فایل Accass
قابلیت هنگام سازی با دستگاه گراویمتری جهت کاهش ضایعات تولید
دارای آلارم

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Online Ultrasonic Thickness Measurement

اندازه گیری ضخامت اولتراسونیک آنلاین

پیکربندی سنسورها : 4 fixed
مناسب برای لوله با سایز مختلف
سنسور های سیستم ساخت شرکت OLYMPUS آمریکا است
اندازه گیری ضخامت دیواره لوله به صورت online
اندازه گیری و محاسبه ضخامت لوله
محاسبه دائمی سرعت به صورت اتوماتیک
دارای سیستم کامپیوتری مجزا
ذخیره سازی اطلاعات با قابلیت بازیابی و چاپ با فایل Accass
قابلیت هنگام سازی با دستگاه گراویمتری جهت کاهش ضایعات تولید
دارای آلارم