دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

Simultaneous Thermal Analysis (STA)

آنالیز حرارتی به گروهی از تکنیک ها گفته می شود که با کمک آنها خواص فیزیکی مواد به عنوان تابعی از دما و براساس برنامه حرارتی کنترل شده، اندازه گیری می شود.آنالیز حرارتی STA که تلفیقی از آنالیزهای حرارتی گرماسنج تفاضلی (DTA) و آنالیز توزین حرارتی (TGA) است به منظور بررسی رفتار ماده و نمونه در مقابل تغییرات دما انجام می شود. محدوده دمای کاری دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان بین تا درجه سانتی گراد است.این آنالیز از دو جنبه برا ی پژوهشگران و صنعتگران اهمیت دارد. نخست آنکه به کمک این روش ها می توان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روش هایی مانند پراش پرتوی ایکس و مطالعات میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی را دارند، تکمیل کرد. دوم آنکه به کمک روش های آنالیز حرارتی می توان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی کرد. این دستگاه شامل یک تحلیل‌گر جریان حرارتی با کارایی بالاست که تفکیک‌پذیری بالانس حرارتی منحصربه‌فردی را در خود جای داده است.

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان
Simultaneous Thermal Analysis (STA)
STA
مشخصات فنی :
محدوده دما : 25 تا 1000 درجه سلسیوس
سنسور دما و آنتالپی از جنس پلاتین با دقت بالا
محدوده دما : دمای اتاق تا 1000 درجه سلسیوس
نرخ حرارت : c/min (0.1-50)
قابلیت افزایش درجه بندی خودکار محور ها (Auto Scale)
دقت اندازه گیری دمایی 0.1 +_ درجه سلسیوس
تعیین آنتالپی – دمای ذوب – دمی کریستالیزاسیون – دمای انتقال شیشه ای – زمان OIT – دمای مقدار گرمایی ویژه
دامنه اندازه گیری جرمی : 1mg~10g
قابلیت انجام تست همزمان TGA-DSC
سیستم خنک کننده

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Simultaneous Thermal Analysis (STA)

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

آنالیز حرارتی به گروهی از تکنیک ها گفته می شود که با کمک آنها خواص فیزیکی مواد به عنوان تابعی از دما و براساس برنامه حرارتی کنترل شده، اندازه گیری می شود.آنالیز حرارتی STA که تلفیقی از آنالیزهای حرارتی گرماسنج تفاضلی (DTA) و آنالیز توزین حرارتی (TGA) است به منظور بررسی رفتار ماده و نمونه در مقابل تغییرات دما انجام می شود. محدوده دمای کاری دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان بین تا درجه سانتی گراد است.این آنالیز از دو جنبه برا ی پژوهشگران و صنعتگران اهمیت دارد. نخست آنکه به کمک این روش ها می توان شناسایی مواد را به ویژه هنگامی که روش هایی مانند پراش پرتوی ایکس و مطالعات میکروسکوپی توانایی ارزیابی نهایی را دارند، تکمیل کرد. دوم آنکه به کمک روش های آنالیز حرارتی می توان رفتار مواد را با افزایش دما بررسی کرد. این دستگاه شامل یک تحلیل‌گر جریان حرارتی با کارایی بالاست که تفکیک‌پذیری بالانس حرارتی منحصربه‌فردی را در خود جای داده است.

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان
Simultaneous Thermal Analysis (STA)
STA
مشخصات فنی :
محدوده دما : 25 تا 1000 درجه سلسیوس
سنسور دما و آنتالپی از جنس پلاتین با دقت بالا
محدوده دما : دمای اتاق تا 1000 درجه سلسیوس
نرخ حرارت : c/min (0.1-50)
قابلیت افزایش درجه بندی خودکار محور ها (Auto Scale)
دقت اندازه گیری دمایی 0.1 +_ درجه سلسیوس
تعیین آنتالپی – دمای ذوب – دمی کریستالیزاسیون – دمای انتقال شیشه ای – زمان OIT – دمای مقدار گرمایی ویژه
دامنه اندازه گیری جرمی : 1mg~10g
قابلیت انجام تست همزمان TGA-DSC
سیستم خنک کننده