نمایشگر انکوباتور

Incubator Sensor Display

پارامترهای قابل کنترل در انکوباتور، حرارت، رطوبت و اکسیژن است
سیستم گردش هوا همراه با تنظیم مناسب این سه پارامتر در داخل محفظه، محیطی ایده آل برای نگهداری فراهم می کند

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Incubator Sensor Display

نمایشگر انکوباتور

پارامترهای قابل کنترل در انکوباتور، حرارت، رطوبت و اکسیژن است
سیستم گردش هوا همراه با تنظیم مناسب این سه پارامتر در داخل محفظه، محیطی ایده آل برای نگهداری فراهم می کند