نمایشگر اتوکلاو

Autoclave Display

دستگاه اتوکلاو یکی از مهمترین دستگاه های و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار برای استریل کردن بکار می رود
همچنین این دستگاه در صنایع شیمیایی برای به عمل آمدن پوشش ها و وکلانش لاستیک و سنتز هیدروترمال مورد ستفاده قرار می گیرد

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Autoclave Display

نمایشگر اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو یکی از مهمترین دستگاه های و تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار برای استریل کردن بکار می رود
همچنین این دستگاه در صنایع شیمیایی برای به عمل آمدن پوشش ها و وکلانش لاستیک و سنتز هیدروترمال مورد ستفاده قرار می گیرد