شاخص جریان ذوب

Melt Flow Index (MFI) Tester

کاتر اتوماتیک
تایمر اتوماتیک
دارای کنترل کننده دما
دارای کنترلر PLC
دارای نمایشگر لمسی
دارای 2 زون حرارتی
محدوده دمایی 40 درجه سانتی گراد تا 350 درجه سانتی گراد
جنس Die از تنگستن
دارای ابزار کنترل کالیبره DIE
جعبه ابزار و جعبه جهت وزنه های دستگاه

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Melt Flow Index (MFI) Tester

شاخص جریان ذوب

کاتر اتوماتیک
تایمر اتوماتیک
دارای کنترل کننده دما
دارای کنترلر PLC
دارای نمایشگر لمسی
دارای 2 زون حرارتی
محدوده دمایی 40 درجه سانتی گراد تا 350 درجه سانتی گراد
جنس Die از تنگستن
دارای ابزار کنترل کالیبره DIE
جعبه ابزار و جعبه جهت وزنه های دستگاه