ضریب اصطکاک

Coefficient of Friction Tester

توضیح اجمالی: هدف از استفاده از دستگاه ضریب استحکاک COF تعیین روشی برای اندازه گرفتن ضرایب اصطحکاک اولیه و اصطحکاک لغزشی فیلم و ورق پلاستیکی و… به هنگام لغزش روی خود و یا اجسام دیگر است.

رزولوشن نیرو 0.0001N
قابلیت تنظیم سرعت تا 500mm/min
دارای نرم افزار کامپیوتری جهت نمایش نمودار نیرو-جابجایی و مقدار ضریب اصطکاک ایستا و متحرک
قابلیت تنظیم سرعت و کورس حرکتی تست
قابلیت ذخیره نتایج به صورت pdf و فرمت برنامه
قابلیت باز کردن فایل های تست های قبلی و مشاهده نتایج آنها
قابلیت پرینت مستقیم نتایج
مجهز به انکدر جهت نمایش جابجایی
قابلیت عملکرد دستی جهت جابجایی Sled
دارای گیره نگهدارنده نمونه
دارای Sled به جرم 200g
دارای گواهی کالیبراسیون لودسل ( دارای تاییدیه اداره استاندارد )
مطابق استاندارد ASTM1894

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Coefficient of Friction Tester

ضریب اصطکاک

توضیح اجمالی: هدف از استفاده از دستگاه ضریب استحکاک COF تعیین روشی برای اندازه گرفتن ضرایب اصطحکاک اولیه و اصطحکاک لغزشی فیلم و ورق پلاستیکی و… به هنگام لغزش روی خود و یا اجسام دیگر است.

رزولوشن نیرو 0.0001N
قابلیت تنظیم سرعت تا 500mm/min
دارای نرم افزار کامپیوتری جهت نمایش نمودار نیرو-جابجایی و مقدار ضریب اصطکاک ایستا و متحرک
قابلیت تنظیم سرعت و کورس حرکتی تست
قابلیت ذخیره نتایج به صورت pdf و فرمت برنامه
قابلیت باز کردن فایل های تست های قبلی و مشاهده نتایج آنها
قابلیت پرینت مستقیم نتایج
مجهز به انکدر جهت نمایش جابجایی
قابلیت عملکرد دستی جهت جابجایی Sled
دارای گیره نگهدارنده نمونه
دارای Sled به جرم 200g
دارای گواهی کالیبراسیون لودسل ( دارای تاییدیه اداره استاندارد )
مطابق استاندارد ASTM1894