آزمون مقاومت به رشد ترک محیطی

Environmental Stress Cracking Resistance

حمام روغن با کنترل درجه حرارت با دقت 0.5 درجه سلسیوس
دارای شیر تخلیه روغن
دارای پمپ جهت سیر کوله
دارای سنسور پلاتینی با دقت بالا
دارای سیستم عایق بندی مناسب جهت کنترل دمایی
تاچ زدن به منظور ایجاد شکاف
لوله های آزمایش ازجنس پیرکس
دارای پانچ دستی
گیره خم کن نمونه ها از جنس استیل
استاندارد : ASTM D1693

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Environmental Stress Cracking Resistance

آزمون مقاومت به رشد ترک محیطی

حمام روغن با کنترل درجه حرارت با دقت 0.5 درجه سلسیوس
دارای شیر تخلیه روغن
دارای پمپ جهت سیر کوله
دارای سنسور پلاتینی با دقت بالا
دارای سیستم عایق بندی مناسب جهت کنترل دمایی
تاچ زدن به منظور ایجاد شکاف
لوله های آزمایش ازجنس پیرکس
دارای پانچ دستی
گیره خم کن نمونه ها از جنس استیل
استاندارد : ASTM D1693