دستگاه تست پرس داغ

Hot Press Machine

کاربرد : ساخت شیت های نمونه سازی پلاستیک جهت تست کشش
عملکرد به صورت هیدرولیک
قابلیت تعریف نیروی پرس
رنج سرمایش 15 c/min
مجهز به دو نقطه مچزا
کنترل نیرو با تلورانس 100+_ کیلو گرم در حین تست
مجهز به خنک کنندگی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Hot Press Machine

دستگاه تست پرس داغ

کاربرد : ساخت شیت های نمونه سازی پلاستیک جهت تست کشش
عملکرد به صورت هیدرولیک
قابلیت تعریف نیروی پرس
رنج سرمایش 15 c/min
مجهز به دو نقطه مچزا
کنترل نیرو با تلورانس 100+_ کیلو گرم در حین تست
مجهز به خنک کنندگی