پرس پانچ هیدرولیک دستی

Manual Hydraulic Punch Press

پرس پانچ هیدرولیک دستی

تهیه قالب جهت نمونه های الاستومری و پلاستیک های نرم
اعمال بار توسط جک هیدرولیک (2 تن)
کورس موثر 30 میلی متر
قابلیت تعویض قاب ها

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Manual Hydraulic Punch Press

پرس پانچ هیدرولیک دستی

پرس پانچ هیدرولیک دستی

تهیه قالب جهت نمونه های الاستومری و پلاستیک های نرم
اعمال بار توسط جک هیدرولیک (2 تن)
کورس موثر 30 میلی متر
قابلیت تعویض قاب ها