تست کشش کابل

Cable Tensile Tester

دارای 2 قرقره – 6 قرقره
حداکثر قطر نمونه mm 50
قطر قرقره mm 800
8 قطعه جهت قراردادن کابل بین قرقره ها
دارای بال اسکرو
کنترلر PLC
اندازه گیری نیرو توسط لودسل
دارای protection جهت overload و ارتفاع
کنترل سرعت تست توسط نرم افزار و ساختار مکانیکی
نرم افزار
دارای قابلیت رسم گراف نیرو و میزان تغییر شکل بر حسب زمان
قابلیت ذخیره ، بازیابی ، و پرینت داده ها

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Cable Tensile Tester

تست کشش کابل

دارای 2 قرقره – 6 قرقره
حداکثر قطر نمونه mm 50
قطر قرقره mm 800
8 قطعه جهت قراردادن کابل بین قرقره ها
دارای بال اسکرو
کنترلر PLC
اندازه گیری نیرو توسط لودسل
دارای protection جهت overload و ارتفاع
کنترل سرعت تست توسط نرم افزار و ساختار مکانیکی
نرم افزار
دارای قابلیت رسم گراف نیرو و میزان تغییر شکل بر حسب زمان
قابلیت ذخیره ، بازیابی ، و پرینت داده ها