دستگاه تست ضربه

Falling Weight Tester

مدل : SFW

 • دارای نرم افزار با قابلیت جلوگیری از ضربه مجدد به نمونه
 • قادر به انجام تست برای روش ساعت گرد
 • حداکثر ارتفاع سقوط 2 متر
 • تنظیم اتوماتیک ارتفاع نمونه
 • محدوده دمایی از دمای محیط
 • رها نشدن گلوله در محوطه
 • دارای HMI Touch Screen 5.7 اینچ

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Falling Weight Tester

دستگاه تست ضربه

مدل : SFW

 • دارای نرم افزار با قابلیت جلوگیری از ضربه مجدد به نمونه
 • قادر به انجام تست برای روش ساعت گرد
 • حداکثر ارتفاع سقوط 2 متر
 • تنظیم اتوماتیک ارتفاع نمونه
 • محدوده دمایی از دمای محیط
 • رها نشدن گلوله در محوطه
 • دارای HMI Touch Screen 5.7 اینچ