دستگاه تست نرمی قیر

Bitumen Softness Testing Machine

مطابق استاندارد ASTM D36
هیتر با قابلیت تنظیم دما (برند ایرانی)
بشر پیرکس 800 سی سی
فریم نگهدارنده
دماسنج شیشه ای با محدوده دمایی 400-0 درجه
3 نظام راهنمای ساچمه
ساچمه نرمی 5.3 گرمی قیر
رینگ برنجی
دارای ترمومتر
مطابق استاندارد ASTM D39

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Bitumen Softness Testing Machine

دستگاه تست نرمی قیر

مطابق استاندارد ASTM D36
هیتر با قابلیت تنظیم دما (برند ایرانی)
بشر پیرکس 800 سی سی
فریم نگهدارنده
دماسنج شیشه ای با محدوده دمایی 400-0 درجه
3 نظام راهنمای ساچمه
ساچمه نرمی 5.3 گرمی قیر
رینگ برنجی
دارای ترمومتر
مطابق استاندارد ASTM D39