دستگاه راکتور آزمایشگاهی

Laboratory Pressure Reactor

راکتورها انواعی از حجم های محصور هستند که در آن واکنش های متفاوتی انجام می شود. شما همچنین می توانید آن را به عنوان یک ظرف فرآیند برای انجام واکنش های مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل فرآیند شناسایی کنید.رآکتور وسیله ای برای تبدیل مواد اولیه خام به محصولات می باشد و واکنش های شیمیایی درون آن انجام می شود.سیستم کنترل دمای دو منظوره (افزایش و یا کاهش دما)، برای ثابت کردن دمای دستگاه در این وسیله تعبیه شده است. به این ترتیب که با افزایش دمای محلول داخل این رآکتور، کاهش دما و خنک سازی توسط کوبل خنک کننده انجام می شود. اما وقتی در رآکتور کاهش دما را داریم، ژاکت حرارتی بیرون رآکتور می تواند دمای محلول داخل وسیله را کم کم زیاد کرده، به عبارتی دیگر گرم شدن این مواد توسط بدنه رآکتور انجام می شود.

دستگاه راکتور آزمایشگاهی
Laboratory Pressure Reactor
Reactor
مشخصات فنی :
سیلندر با حجم های مختلف
دارای شیر ورودی و خروجی مقاوم در برابر خورندگی
با فشار باری مختلف
دارای HMI
دارای سیستم کنترلی
دارای سنسور فشار
قابلیت نمایش فشار سیلندر
قابلیت نمایش زمان تست با دقت 1 ثانیه

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Laboratory Pressure Reactor

دستگاه راکتور آزمایشگاهی

راکتورها انواعی از حجم های محصور هستند که در آن واکنش های متفاوتی انجام می شود. شما همچنین می توانید آن را به عنوان یک ظرف فرآیند برای انجام واکنش های مختلف و همچنین تجزیه و تحلیل فرآیند شناسایی کنید.رآکتور وسیله ای برای تبدیل مواد اولیه خام به محصولات می باشد و واکنش های شیمیایی درون آن انجام می شود.سیستم کنترل دمای دو منظوره (افزایش و یا کاهش دما)، برای ثابت کردن دمای دستگاه در این وسیله تعبیه شده است. به این ترتیب که با افزایش دمای محلول داخل این رآکتور، کاهش دما و خنک سازی توسط کوبل خنک کننده انجام می شود. اما وقتی در رآکتور کاهش دما را داریم، ژاکت حرارتی بیرون رآکتور می تواند دمای محلول داخل وسیله را کم کم زیاد کرده، به عبارتی دیگر گرم شدن این مواد توسط بدنه رآکتور انجام می شود.

دستگاه راکتور آزمایشگاهی
Laboratory Pressure Reactor
Reactor
مشخصات فنی :
سیلندر با حجم های مختلف
دارای شیر ورودی و خروجی مقاوم در برابر خورندگی
با فشار باری مختلف
دارای HMI
دارای سیستم کنترلی
دارای سنسور فشار
قابلیت نمایش فشار سیلندر
قابلیت نمایش زمان تست با دقت 1 ثانیه