دستگاه محفظه شرایط محیطی UV

Environmental chamber

كاربرد دستگاه

در این دستگاه با استفاده از نور UV و ایجاد رطوبت، اثر شرایط محیطی برای نمونه هایی که در معرض نور
خورشید هستند)چه به صورت مستقیم ویا از پشت پنجره، ، بررسی می شود در این دستگاه شرایط
محیطی به صورت سیکلیک بررسی می شودا
در این روش، رطوبت به صورت بخار آب میعان شده روی نمونه اثر می گذارد و شرایط باران،نقطه شبنم و
رطوبت هوا را شبیه سازی می کند همچنین افشانه ی آب شرایط بارش باران را شبیه سازی می کند در
این تست اثر رطوبت، حرارت و نور یو وی در سایر مشخصات نمونه ها بررسی می شود.

مشخصات دستگاه

دستگاه ساخت شرکت صناف دارای مشخصات زیر است:

– دارای لامپ یو وی تایپ B
– جنس بدنه کاملا استیل
– دارای المنت حرارتی
– دارای افشانه آب
– دارای سنسور دما با دقت بالا
– دارای سیستم کنترلی PID
– دارای مانیتور لمسی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Environmental chamber

دستگاه محفظه شرایط محیطی UV

كاربرد دستگاه

در این دستگاه با استفاده از نور UV و ایجاد رطوبت، اثر شرایط محیطی برای نمونه هایی که در معرض نور
خورشید هستند)چه به صورت مستقیم ویا از پشت پنجره، ، بررسی می شود در این دستگاه شرایط
محیطی به صورت سیکلیک بررسی می شودا
در این روش، رطوبت به صورت بخار آب میعان شده روی نمونه اثر می گذارد و شرایط باران،نقطه شبنم و
رطوبت هوا را شبیه سازی می کند همچنین افشانه ی آب شرایط بارش باران را شبیه سازی می کند در
این تست اثر رطوبت، حرارت و نور یو وی در سایر مشخصات نمونه ها بررسی می شود.

مشخصات دستگاه

دستگاه ساخت شرکت صناف دارای مشخصات زیر است:

– دارای لامپ یو وی تایپ B
– جنس بدنه کاملا استیل
– دارای المنت حرارتی
– دارای افشانه آب
– دارای سنسور دما با دقت بالا
– دارای سیستم کنترلی PID
– دارای مانیتور لمسی