دستگاه تست رشد آهسته ترک

Slow Crack Growth

 • مناسب برای سایز 315 تا 63
 • سرعت کاتر دورانی
 • سرعت محور کاتر 140/200 mm/min
 • دقت عمق ناچ : 0.001 mm
 • دارای تیغه با 20 دندانه
 • قابلیت تنظیم طول ناچ
 • ثابت کننده نمونه جهت ایجاد ناچ
 • رسم طول ناچ در صفحه نرم افزار در حین انجام تست

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Slow Crack Growth

دستگاه تست رشد آهسته ترک
 • مناسب برای سایز 315 تا 63
 • سرعت کاتر دورانی
 • سرعت محور کاتر 140/200 mm/min
 • دقت عمق ناچ : 0.001 mm
 • دارای تیغه با 20 دندانه
 • قابلیت تنظیم طول ناچ
 • ثابت کننده نمونه جهت ایجاد ناچ
 • رسم طول ناچ در صفحه نرم افزار در حین انجام تست