کولیس دیجیتال

Digital Caliper

کولیس دیجیتال در سایزها و فک های مختلف
برند TestOnix آلمان
خوش ساخت و دقیق
امکان اندازه گیری به میلی متر و اینچ

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Digital Caliper

کولیس دیجیتال

کولیس دیجیتال در سایزها و فک های مختلف
برند TestOnix آلمان
خوش ساخت و دقیق
امکان اندازه گیری به میلی متر و اینچ