تست پیچش کابل

Cable Torsion Tester

میز تست با رنگ الکترواستاتیک
کنترل حرکت و زاویه
دارای HMI
روش تست مطابق استاندارد IEC 794-1E7
طول میز mm 1400
دارای وزنه مطابق استاندارد IEC 794-1E7
دارای شمارش گر تعداد چرخش ها
قابلیت چرخش به هر دو صورت ° 180 و ° 360

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Cable Torsion Tester

تست پیچش کابل

میز تست با رنگ الکترواستاتیک
کنترل حرکت و زاویه
دارای HMI
روش تست مطابق استاندارد IEC 794-1E7
طول میز mm 1400
دارای وزنه مطابق استاندارد IEC 794-1E7
دارای شمارش گر تعداد چرخش ها
قابلیت چرخش به هر دو صورت ° 180 و ° 360