سیرکومتر

Circometer

  1. بر اساس استانداردهای ISO 1167-ASTM D1598 – ISIRI 7175-1 & 2412- ASTM D1599
  2. دقت اندازه گیری بالا

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Circometer

سیرکومتر
  1. بر اساس استانداردهای ISO 1167-ASTM D1598 – ISIRI 7175-1 & 2412- ASTM D1599
  2. دقت اندازه گیری بالا