جعبه وزنه کالیبراسیون

Calibration Reference Weight

 • جعبه وزنه استیل کالیبراسیون کلاس F1 مجموعه ای  از وزنه کالیبراسیون استاندارد است که درون جعبه ای آلومینیومی قرار گرفته است.
 1. وزنه استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی
 2. طبق استاندارد صنایع و آزمایشگاهی
 3. گواهی کالیبراسیون
 4. کلاس F1
 5.  جعبه آلومینیومی
 6.  ضمانت تایید شدن در آزمایشگاه های کالیبراسیون داخلی

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Calibration Reference Weight

جعبه وزنه کالیبراسیون
 • جعبه وزنه استیل کالیبراسیون کلاس F1 مجموعه ای  از وزنه کالیبراسیون استاندارد است که درون جعبه ای آلومینیومی قرار گرفته است.
 1. وزنه استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی
 2. طبق استاندارد صنایع و آزمایشگاهی
 3. گواهی کالیبراسیون
 4. کلاس F1
 5.  جعبه آلومینیومی
 6.  ضمانت تایید شدن در آزمایشگاه های کالیبراسیون داخلی