دستگاه تست آزمون آبدهی

Hydration Test Device

دارای اینترفیس گرافیکی کاربر پسند
قابلیت خاتمه خودکار تست با توجه به زمان پیش فرض تعیین شده
توانایی محاسبه خودکار توان قطره چکان و میزان جریان
امکان محاسبه فشار ورودی در یک قطره چکان
قابلیت محاسبه ثابت قطره چکان ها/واحد قطره چکان دار
قابلیت اعمال دبی بصورت اتوماتیک
قابلیت انجام کالیبراسیون
قابلیت انجام تست بر روی 14 قطره چکان
کنترل کننده plc با دقت بالاپ
گستره اندازه گیری جرمی 3000-0 گرم
دارای گیج فشار
قابلیت اتصال به کامپیوتر

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Hydration Test Device

دستگاه تست آزمون آبدهی

دارای اینترفیس گرافیکی کاربر پسند
قابلیت خاتمه خودکار تست با توجه به زمان پیش فرض تعیین شده
توانایی محاسبه خودکار توان قطره چکان و میزان جریان
امکان محاسبه فشار ورودی در یک قطره چکان
قابلیت محاسبه ثابت قطره چکان ها/واحد قطره چکان دار
قابلیت اعمال دبی بصورت اتوماتیک
قابلیت انجام کالیبراسیون
قابلیت انجام تست بر روی 14 قطره چکان
کنترل کننده plc با دقت بالاپ
گستره اندازه گیری جرمی 3000-0 گرم
دارای گیج فشار
قابلیت اتصال به کامپیوتر