دستگاه ژل تایم

Gel Time

دستگاه ژل تایم وسیله ایست جهت اندازه گیری و تعیین واکنش پخت رنگ پودری و تعیین زمان ژله شدن مواد در دمای مورد نظر استفاده میشود.
تعیین ژل تایم در دمای مختلف
قابل استفاده برای انواع رنگها ، پوشش ها و رزین های تقویت شده و خام
مطابق با استانداردهای ASTM D
دارای ظرف نمونه استاندارد
کنترل دما از دمای محیط تا 200 درجه سانتی گراد با دقت 1%+_
سنسور دما با دقت 1%+_ rdg
نمایشگر زمان در محدوده 999-0 دقیقه با دقت 1+_ ثانیه

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Gel Time

دستگاه ژل تایم

دستگاه ژل تایم وسیله ایست جهت اندازه گیری و تعیین واکنش پخت رنگ پودری و تعیین زمان ژله شدن مواد در دمای مورد نظر استفاده میشود.
تعیین ژل تایم در دمای مختلف
قابل استفاده برای انواع رنگها ، پوشش ها و رزین های تقویت شده و خام
مطابق با استانداردهای ASTM D
دارای ظرف نمونه استاندارد
کنترل دما از دمای محیط تا 200 درجه سانتی گراد با دقت 1%+_
سنسور دما با دقت 1%+_ rdg
نمایشگر زمان در محدوده 999-0 دقیقه با دقت 1+_ ثانیه