تست ضربه کابل

Cable Impact Tester

مطابق با استاندارد ISIRI 5525-1-4
دارای وزنه­ مختلف جهت انجام تست(200، 300، 400 گرم)
مناسب برای کابل با قطر 12- 22
ابعاد 50*40*20
دارای 3 استیشن ضربه به صورت هم زمان
همراه با گواهی کالیبراسیون وزنه­ها
قابلیت قرارگرفتن درون آماده ساز نمونه جهت انجام تست
مطابق با استاندارد IEC 60811-1-4

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Cable Impact Tester

تست ضربه کابل

مطابق با استاندارد ISIRI 5525-1-4
دارای وزنه­ مختلف جهت انجام تست(200، 300، 400 گرم)
مناسب برای کابل با قطر 12- 22
ابعاد 50*40*20
دارای 3 استیشن ضربه به صورت هم زمان
همراه با گواهی کالیبراسیون وزنه­ها
قابلیت قرارگرفتن درون آماده ساز نمونه جهت انجام تست
مطابق با استاندارد IEC 60811-1-4