نمایشگر سنسور فشار

Pressure Sensor Display

این نمایشگر جهت نمایش و کنترل فشار سیستم استفاده می شود
دارای ورودیهای 3.33mV/V – 4-20mA – 0-10V
قابل استفاده برای سنسورهایی با رنجهای مختلف فشار 100barو350و700و1000

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Pressure Sensor Display

نمایشگر سنسور فشار

این نمایشگر جهت نمایش و کنترل فشار سیستم استفاده می شود
دارای ورودیهای 3.33mV/V – 4-20mA – 0-10V
قابل استفاده برای سنسورهایی با رنجهای مختلف فشار 100barو350و700و1000