دستگاه تست مقاومت حلقوی

Ring Stiffness

دستگاه آزمون استحکام حلقه ای لوله، یا همان دستگاه Ring Stiffness، یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای انجام آزمایشات استحکام و انعطاف پذیری لوله های پلیمری استفاده می شود. این دستگاه با استفاده از فشار هیدرولیکی، میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله های پلیمری را اندازه گیری می کند. این دستگاه شامل یک قالب حلقه ای است که به صورت افقی در اختیار قرار می گیرد. لوله پلیمری درون این قالب قرار داده می شود و سپس با استفاده از فشار هیدرولیکی، حلقه ای را به صورت کامل فشرده می کند. در این حالت، میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله پلیمری به صورت همزمان اندازه گیری می شود. میزان استحکام حلقه ای لوله، به وابستگی به میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله، در دستگاه Ring Stiffness اندازه گیری می شود. این دستگاه برای کنترل کیفیت لوله های پلیمری در صنایع مختلفی مانند صنعت آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و صنایع ساختمانی استفاده می شود.

مشخصات فنی :
مناسب برای تست لوله
طبق استاندارد هاي :‌ DIN 16961، ASTMD 2412 ، ISO 9969
داراي سيستم اندازه گيري نيرو با دقت بالا
دقت انحراف قطر خارجی 0.1 mm
قابليت تشخيص اتوماتيك لوله جهت پارک لوله
دارای اکستنسومتر فشاری با دقت بالا
قابليت رسم نمودار نيرو برحسب زمان
قابليت رسم نمودار دما در هر لحظه از آزمايش
دارای اكستنسيومتر
قابلیت اندازه گيري قطر داخلي لوله هاي دوجداره

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Ring Stiffness

دستگاه تست مقاومت حلقوی

دستگاه آزمون استحکام حلقه ای لوله، یا همان دستگاه Ring Stiffness، یک دستگاه آزمایشگاهی است که برای انجام آزمایشات استحکام و انعطاف پذیری لوله های پلیمری استفاده می شود. این دستگاه با استفاده از فشار هیدرولیکی، میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله های پلیمری را اندازه گیری می کند. این دستگاه شامل یک قالب حلقه ای است که به صورت افقی در اختیار قرار می گیرد. لوله پلیمری درون این قالب قرار داده می شود و سپس با استفاده از فشار هیدرولیکی، حلقه ای را به صورت کامل فشرده می کند. در این حالت، میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله پلیمری به صورت همزمان اندازه گیری می شود. میزان استحکام حلقه ای لوله، به وابستگی به میزان استحکام و انعطاف پذیری لوله، در دستگاه Ring Stiffness اندازه گیری می شود. این دستگاه برای کنترل کیفیت لوله های پلیمری در صنایع مختلفی مانند صنعت آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و صنایع ساختمانی استفاده می شود.

مشخصات فنی :
مناسب برای تست لوله
طبق استاندارد هاي :‌ DIN 16961، ASTMD 2412 ، ISO 9969
داراي سيستم اندازه گيري نيرو با دقت بالا
دقت انحراف قطر خارجی 0.1 mm
قابليت تشخيص اتوماتيك لوله جهت پارک لوله
دارای اکستنسومتر فشاری با دقت بالا
قابليت رسم نمودار نيرو برحسب زمان
قابليت رسم نمودار دما در هر لحظه از آزمايش
دارای اكستنسيومتر
قابلیت اندازه گيري قطر داخلي لوله هاي دوجداره