تست اکسیژن Loi

Oxygen Concentration Testing

محدوده غلظت اکسیژن 0-100 %
درجه بندی 10%
صحت 2 % ±
زمان پاسخ کمتر از 300 ms
دارای HMI مارک دلتا
دارای کنترلر plc مارک دلتا
دارای فلومتر مارک Dwyer امریکا
زمان پایداری جریان اکسیژن کمتر از 6s
دبی جریان گاز 50 lit / s
مطابق با استاندارد ASTM D 2863

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Oxygen Concentration Testing

تست اکسیژن Loi

محدوده غلظت اکسیژن 0-100 %
درجه بندی 10%
صحت 2 % ±
زمان پاسخ کمتر از 300 ms
دارای HMI مارک دلتا
دارای کنترلر plc مارک دلتا
دارای فلومتر مارک Dwyer امریکا
زمان پایداری جریان اکسیژن کمتر از 6s
دبی جریان گاز 50 lit / s
مطابق با استاندارد ASTM D 2863