سنسور فشار و دمای مذاب

Melt Pressure and Temperature Sensor

دقت عملکرد وپایداری حرارتی در دمای بالا
قابلیت اندازه گیری فشار تا2000بار درمحدوده ی دما تا 400 درجه ی سانتیگراد
اتصال به تlامی کنترلرهای PLC و نمایشگرها
قابلیت اتصال ترموکوپل جهت اندازه گیری دمای مذاب
خروجی استاندارد (mA 20-4 ، VDC10-0 ، mV/V 3/33)
قطر رزوه M14 ،UNF20 2/1 ، M18

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Melt Pressure and Temperature Sensor

سنسور فشار و دمای مذاب

دقت عملکرد وپایداری حرارتی در دمای بالا
قابلیت اندازه گیری فشار تا2000بار درمحدوده ی دما تا 400 درجه ی سانتیگراد
اتصال به تlامی کنترلرهای PLC و نمایشگرها
قابلیت اتصال ترموکوپل جهت اندازه گیری دمای مذاب
خروجی استاندارد (mA 20-4 ، VDC10-0 ، mV/V 3/33)
قطر رزوه M14 ،UNF20 2/1 ، M18