آزمایشگاه آزمون

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

کارشناسان آزمایشگاه شرکت دانش بنیان صناف با امکان انجام آزمون های متعدد، با توجه به محدودیت های ابعادی و یا عدم امکان نمونه برداری تخریبی، این توان را به مهندسان و طراحان می‌دهند تا از کیفیت و سلامت قطعات در حال کار اطمینان حاصل نمایند.

آزمون های قابل انجام به شرح ذیل می‌باشند:

 • تعیین ترکیب شیمیایی آلیاژهای آهنی، آلومینیوم، مس، نیکل، قلع، تیتانیوم و کبالت به روش اسپکترومتری نشری (PMI)
 • تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRF پرتابل
 • سختی سنجی پرتابل
 • آزمون رادیوگرافی پرتابل اشعه ایکس و گاما (RT)
 • آزمون التراسونیک (UT) به دور روش A-SCAN و B-SCAN
 • آزمون مایعات نافذ (PT) فلورسنت و آشکار
 • آزمون ذرات مغناطیسی (MT) فلورسنت و آشکار
 • آزمون متالوگرافی پرتابل و تهیه رپلیکا
 • آزمون بازرسی چشمی (VT)
 • آزمون ضخامت‌سنجی التراسونیک
 • آزمون فریت‌سنجی (فریت اسکوپ فیشر)
 • آزمون جریان گردابی (ET)
 • آزمون اندازه‌گیری صافی سطح
 • آزمون ترموگرافی به روش IR
 • آزمون نشتی (LT)
 • آزمون عیب‌یابی پوشش (Holiday)
 • آزمون اندازه‌گیری ضخامت رنگ و پوشش

برای قطعات حساس مانند مخازن تحت فشار و پره‌های توربین نیز، تخمین و ارزیابی عمر باقیمانده انجام می‌گیرد.

لیست برخی از بندهای آزمون

[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink” style=”shadow” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row]

آزمایشگاه کالیبراسیون

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Calibration laboratory

اندازه‌گيری بخش مهمی از فرآيند ساخت و توسعه محصولات می‌باشد. اندازه‌گيری برای توليد و توسعه استانداردها، براي ارتباط سالم بين خريدار و فروشنده، و همچنين براي اطمينان از مطابقت محصول توليد شده با استانداردهای مربوطه الزامی است. اندازه‌گيری همچنين برای نظارت و مانيتورينگ فرآيند، چه برای بهينه‌سازی و چه برای مدلسازی فرآيند مورد نياز می‌باشد. برای اينكه يك اندازه گيری معتبر باشد و از طرف تمامی طرفين مورد قبول بوده و به يك نحوه تفسير شود می‌بايستی به يك استاندارد اندازه‌گيری مشترك، از طريق يك سری مقايسه زنجيره وار و پيوسته قابل رديابی باشد. آزمايشگاه‌های كاليبراسيون در حكم حلقه‌های اين زنجير می‌باشند كه يك اندازه‌گيری را در نهايت به تعريف آن ارتباط می‌دهند. اين تعاريف توسط سيستم بين‌المللی آحاد ارائه شده و مورد توافق بين المللی می‌باشد. با توجه به فراگير شدن استانداردهای ISO و اهميت و جايگاه کاليبراسيون در اين استاندارد نقش آزمايشگاه‌های كاليبراسيون دو چندان می‌شود.

دامنه فعالیت

آزمايشگاه كاليبراسيون شرکت دانش بنیان صناف در حال حاضر در دو كميت دما و فشار فعال مي‌باشد. توانمندی‌های آزمايشگاه در حال حاضر و با تامين مراجع و امكانات جديد و به كارگيری دانش فنی جديد، افزايش يافته و به شرح زير می‌باشد:

كميت دما

 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از ١٠٠- تا ١٢٠٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي مقاومت پلاتينی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از ١٠٠- تا ٨٥٠ درجه سلسيوس)
 • بررسی ميانی دماسنج‌های مقاومت پلاتينی ( SPRT , PRT ) مرجع با نقطه سه گانه آب
 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتی ترميستوری و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١٠٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع دماسنج عقربه‌ای شامل دوفلزی (Bi-metallic) و انواع سيستم پرشده (Filled system) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از ١٠٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از ٣٠- تا ١٤٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع دماسنج مايع در شيشه مرجع، معمولی، صنعتی، طبی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از ٤٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از ٣٠- تا ١٤٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع محفظه كنترل شده دمايی شامل انواع محيط‌های كاليبراسيون، انواع فريزر، انواع انكوباتور، انواع كوره، انواع آون، سالت اسپری، MFIو انجام آزمون و گزارش پايداری و يكنواختی دما در حداكثر ٦٠ موقعيت مكانی (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١٠٠- تا ١٢٠٠درجه سلسيوس)

كميت فشار

 • كاليبراسيون انواع گيج‌های فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبی عقربه‌ای يا الكتريكی (گيج ويا مطلق) مرجع و صنعتی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در محل آزمايشگاه) و انواع صنعتي همراه با ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در سايت مشتری) (در گستره ١- تا ٧٠٠ بار)
 • كاليبراسيون انواع ترنسميتر و ترنسديوسر فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبی (گيج ويا مطلق) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus ( در محل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١- تا ٧٠٠ بار)
 • كاليبراسيون انواع Level Meter فشاری و اختلاف فشاری
 • كاليبراسيون اختلاف فشارسنج‌های فلومترها
 • كاليبراسيون مانومترها

گواهی نامه‌های تاييد صلاحيت

 • گواهی نامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه صناف از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

تجهيزات

 • آزمایشگاه كالیبراسیون شرکت دانش بنیان صناف با هدف پاسخگویی به تمام نیازهای مشتریان خود در دو كمیت دما و فشار، دارای تجهیزات در رده‌های مختلف از استانداردهای اندازه‌گیری مرجع تا استانداردهای كاری و صنعتی می‌باشد. بالاترین رده‌ی استانداردهای مرجع كه وظیفه‌ی تامین بهترین عدم قطعیت اندازه‌گیری آزمایشگاه و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها می‌باشند و همچنین استانداردهای مرجع ثانویه و كاری در هر كمیت به شرح زیر می‌باشند:

كميت دما

 • بهترین عدم قطعیت و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها در كمیت دما در این آزمایشگاه از طریق حسگرهای مرجع SPRT و ترموكوپل‌های مرجع نوع S موجود در این آزمایشگاه در گستره ی از ١٠٠- تا ١٢٠٠ درجه سلسیوس تامین می‌گردد؛ این آزمایشگاه همچنین دارای انواع حسگرهای مرجع در رده‌های مختلف اندازه‌گیری، انواع نمایشگرهای مرجع آزمایشگاهی و پرتابل، و محیط‌های كالیبراسیون متنوع مرجع و پرتابل در گستره ی فوق‌الذكر می‌باشد.
  از مراجع دیگر این آزمایشگاه نقطه سه گانه آب است، كه امكان پایش میانی حسگرهای PRT و SPRT در فاصله‌ی دو كالیبراسیون است. این خدمت قابل ارایه به مشتریان این آزمایشگاه نیز می‌باشد.

كميت فشار

 • بهترین عدم قطعیت و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها در كمیت فشار در این آزمایشگاه از طریق Dead Weight Tester های موجود در این آزمایشگاه در گستره‌ی از ١- تا ٧٠٠ بار تامین می‌گردد؛ این آزمایشگاه همچنین دارای انواع تست گیج‌های آزمایشگاهی و كالیبراتور های پرتابل می‌باشد.

لیست تجهیزات و مراجع آزمایشگاه

کالیبراسیون‌های قابل انجام

افراد کلیدی آزمایشگاه

مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه : الهام فراهانی

پست الکترونیک : sanaf.lab@yahoo.com

سایر خدمات

با توجه به تجهيزات اندازه‌گيری موجود در آزمايشگاه، امكان ارايه خدمات بسيار متنوع اندازه‌گيری و آزمون در كميت‌های دما، فشار و الکتریک موجود می‌باشد.

 • کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مانند مولتی متر، کلمپ متر، LCR متر، Process Calibrator ، اسیلوسکوپ  Power Meter ، Inductance box ، Capacitance box ، Resistance box ، نشاندهنده های ولتاژ ، جریان و توان الکتریکی
 • اندازه گیری ولتاژ DC در حد دقت نانو ولت(nV) و جریان DC در حد دقت پیکوآمپر(pA)
 • اندازه گیری ولتاژ AC در حد دقت میکرو ولت(µV) و جریان AC در حد دقت نانوآمپر(nA)
 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی در حد دقت میکرو اهم(Ωµ)
 • اندازه گیری اختلاف فاز در حد دهم درجه
 • بررسی مدار سیستم‌های اندازه گیری و اعلام خطا و عیب یابی آن‌ها
 • اندازه گیری زمان پاسخ حسگرهای دما
 • کالیبراسیون محفظه های تست رطوبت-دما
 • طراحی سیستم‌های اندازه‌گیری و داده برداری، اجرای سیستم، انجام اندازه‌گیری و داده‌برداری و تحلیل و گزارش نتایج حاصله‌ی مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و صنعتی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی

لیست مخاطبین

 • انجام خدمات کالیبراسیون و آزمون سلولزی
 • آموزش و مشاوره برای صنایع پلیمر از جمله کارخانه های تولید لوله و اتصالات PE-PRC-PP-فیلم و الیاف و موکت و کاغذ
 • انجام خدمات کالیبراسیون و آزمون برای صنایع سیم و کابل و مفتول فلزی(آهن و آلومینیوم…)
 • انجام خدمات کالیبراسیون برای آزمایشگاه دارای دستگاه های آنالیز حرارتی مانند DSC-TGA-STA-DMTA

گواهینامه ها

[/vc_column_text][vc_separator color=”juicy_pink” style=”shadow” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row]

آزمایشگاه

 

آزمایشگاه شرکت دانش بنیان صناف ضمن جذب کارشناسان خبره در زمینه‌ی صنایع (پلاستیک و لاستیک)و به‌کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی جامع و پیشرفته در جهت ارتقاء کیفیت محصولات پلیمری تولید شده در کشور بر اساس استانداردهای ملی و با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه‌ها و همچنین با عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی توانسته است گام موثر و مثبتی در زمینه‌ی بهبود خدمات آزمایشگاهی در صنعت پلیمر بردارد.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه شرکت دانش بنیان صناف:

 • انجام تست‌های شناسایی جهت آنالیز و تعیین ماهیت پایه مواد پلیمری
 • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات پلیمری
 • انجام تست هایی از جمله TGA-STA-DSC-OIT-MFR-CBC-ESCR-IZOD-Hydrostatic Pressure-Impact-MFI-MVR-Vicat-Tensile
 • تعیین خواص حرارتی مواد پلیمری جهت پیش‌بینی رفتار در شرایط دمایی مختلف
 • مهندسی معکوس جهت آنالیز و دستیابی به پایه فرمولاسیون مواد پلیمری
 • تهیه‌ی برگه‌ی مشخصات فنی مواد و ارائه گواهی تایید کیفیت انواع محصولات پلیمری
 • ارائه راهکارهای توسعه تولید محصولات پلیمری منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی
 • انجام تحقیقات و مشارکت در انجام پروژه‌های پژوهشی و صنعتی در صنایع مختلف
 • ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای جهت بهبود تولید و ارتقاء کیفیت قطعات پلاستیکی، لاستیکی
 • ارائه راهکارهای فنی جهت بهبود فرآیندهای پایین‌دستی تولید محصولات پلاستیکی، لاستیکی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][cz_banner title=”آزمایشگاه کالیبراسیون” image=”10520″ image_opacity=”0.5″ image_hover_opacity=”0.4″ sk_title=”font-size:15px;color:#ffffff;font-family:iranyekan;text-align:center;font-weight:700;text-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.59);” sk_box=”background-color:#000000;margin-bottom:30px;border-radius:5px;” id=”cz_25640″ sk_title_tablet=”font-size:18px;margin-top:-15px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;margin-top:-5px;” link=”url:https%3A%2F%2Fsanaf.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%2F”][/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/6″][cz_banner title=”آزمایشگاه آزمون” image=”10523″ image_opacity=”0.5″ image_hover_opacity=”0.4″ sk_title=”font-size:15px;color:#ffffff;font-family:iranyekan;text-align:center;font-weight:700;text-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.59);” sk_box=”background-color:#000000;margin-bottom:30px;border-radius:5px;” id=”cz_14880″ sk_title_tablet=”font-size:18px;margin-top:-15px;” sk_title_mobile=”font-size:24px;margin-top:-5px;”

link=”url:https%3A%2F%2Fsanaf.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%2F”][/cz_banner][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]