نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا

پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه از ۱۳ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار گردید. نمایشگاه پلاستیک و صنایع وابسته اوراسیا، ترکیه (Plast Eurasia) بزرگترین نمایشگاه پلاستیک بود که در منطقه اوراسیا برگزار گردید.