بررسی میزان فشار فیلتر اکسترودر

شرکت صنایع الکترونیک صناف با تکیه بر دانش فنی مهندسان خود موفق شد برای اولین بار در کشور سامانه بررسی میزان فشار فیلتر اکسترودر را تولید و بهره برداری نماید.

عملکرد این سامانه بر اساس فشار قبل و بعد فیلتر و مقایسه دیفرانسیلی این مقادبر میباشد.

پیش از این ساخت این سامانه فقط در آلمان و آمریکا به تولید رسیده بود.