دستگاه آزمون فرو رفتگی لوله

Pipe Indentation Test

 • دستگاه آزمون فرو رفتگی لوله/SCOT
 • نگهداری زاویه ی 90 درجه
 • جنس استیل 
 • ابعاد دستگاه در سه سایز متفاوت  (16/20/25)
 • طراحی برای باز و بسته کردن  راحت 
 • سیستم گیرایش لوله بدون نیاز به پیچ و مهره

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Pipe Indentation Test

دستگاه آزمون فرو رفتگی لوله
 • دستگاه آزمون فرو رفتگی لوله/SCOT
 • نگهداری زاویه ی 90 درجه
 • جنس استیل 
 • ابعاد دستگاه در سه سایز متفاوت  (16/20/25)
 • طراحی برای باز و بسته کردن  راحت 
 • سیستم گیرایش لوله بدون نیاز به پیچ و مهره