تست عایق ولتاژ بالا/پایین

Insulation Test High/Low voltage

 • تست عایق ولتاژ بالا ( استقامت دی الکتریک لو ولتاژ)/S-IRT
 • انجام تست‌ شکست عایقی
 • حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای برقدار
 • ایزولاسیون مدارهای اندازه‌گیری
 • پروگرام شدن برای حالات مختلف سناریوی آزمون
 • بر اساس استاندارد ملی ایران
 • دارای صفحه نمایش رنگی

 

 • تست عایق ولتاژ پایین ( استقامت دی الکتریک های ولتاژ)/S-IRT
 •  استاندارد ملی شماره 11215
 • قابلیت کالیبراسیون
 • ولتاژ اعمالی (ولت)
 • ذخیره سازی نتایج
 • سیستم قطع کن جریان
 • شیر تخلیه مخزن

 

جهت مشاوره و سفارش محصول تماس بگیرید

Insulation Test High/Low voltage

تست عایق ولتاژ بالا/پایین
 • تست عایق ولتاژ بالا ( استقامت دی الکتریک لو ولتاژ)/S-IRT
 • انجام تست‌ شکست عایقی
 • حفاظت در برابر دسترسی به قسمتهای برقدار
 • ایزولاسیون مدارهای اندازه‌گیری
 • پروگرام شدن برای حالات مختلف سناریوی آزمون
 • بر اساس استاندارد ملی ایران
 • دارای صفحه نمایش رنگی

 

 • تست عایق ولتاژ پایین ( استقامت دی الکتریک های ولتاژ)/S-IRT
 •  استاندارد ملی شماره 11215
 • قابلیت کالیبراسیون
 • ولتاژ اعمالی (ولت)
 • ذخیره سازی نتایج
 • سیستم قطع کن جریان
 • شیر تخلیه مخزن