آون شیکر / Oven Shaker

آون شیکر با قابلیت کنترل دیجیتال زمان، دما و سرعت تکان دادن برای دقت و تکرار به صورت ثابت و متغیر
دارای صفحه نمایش دیجیتال

مشخصات فنی :