آون شیکر / Oven Shaker

دستگاه آون (کوره) شیکر با قابلیت کنترل سرعت حرکت و میزان دما
دارای استاندارد ملی و بین المللی